Drodzy Pacjenci.

W celu umówienia się na spotkanie zapraszamy do zakładki WIZYTY.

Tam znajdują się numery kontaktowe do Terapeutów.

Metoda PNF z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation - Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.

Celem metody PNF jest:

  • ponowna nauka (reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, która została utracona bądź zaburzona w wyniku choroby lub urazu,
  • holistyczne czyli całościowe, podejście do pacjenta – globalne spojrzenie na pacjenta a nie na uszkodzoną strukturę,
  • uwzględnienie możliwości i potencjał pacjenta. Koncepcja PNF zakłada iż każdy człowiek posiada nienaruszony potencjał - wzmacniamy i wykorzystujemy to co pacjent może wykonać na poziomie nie tylko fizycznym ale i umysłowym. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest pobudzenie, mobilizacja i pełne wykorzystanie rezerw czynnościowych tkwiących w organizmie, motywujących do dalszego działania,
  • bezbolesna i przyjazna dla pacjenta praca,
  • proces rehabilitacji odbywa się na poziomie czynnościowym, strukturalnym i społecznym.

 

Program rehabilitacji ustalany jest na podstawie badania i zawsze dobrany jest indywidualnie do każdego pacjenta, do jego aktualnych możliwości i potrzeb. Rehabilitacja wg metody PNF ukierunkowana jest na usprawnianie konkretnej utraconej funkcji, a nie tylko struktury. Nadrzędnym celem terapii jest pomoc pacjentowi w osiągnięciu możliwie najwyższego poziomu funkcjonalnego.