Drodzy Pacjenci.

W celu umówienia się na spotkanie zapraszamy do zakładki WIZYTY.

Tam znajdują się numery kontaktowe do Terapeutów.

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju. Doświadczenia czuciowo-ruchowe dziecka z zaburzeniami rozwoju (nie zawsze pochodzącymi z nieprawidłowości działania układu nerwowego) są odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Każda czynność ruchowa rozwija się dzięki odczuciu ruchu - to znaczy ułożenia ciała w przestrzeni oraz po-szczególnych części ciała względem siebie. Pierwszych odczuć dostarczają reakcje odruchowe. Są to odruchy postawy oraz reakcje prostowania i równowagi. Pierwsze z nich dają odczucie ułożenia ciała w pozycji leżącej. Reakcje prostowania dostarczają doświadczeń ruchowych ułożenia ciała przeciwko sile grawitacji; reakcje równowagi powodują dostosowanie napięcia mięśniowego całego ciała podczas utraty równowagi, przygotowując w ten sposób całe ciało do podparcia. Rozwój ruchowy dziecka przebiega w stałej kolejności – od głowy, obręczy barkowej i kończyn górnych, poprzez tułów, do kończyn dolnych. Oznacza to, że zanim dziecko zacznie chodzić, najpierw musi kontrolować ułożenie głowy, uzyskać podpór na kończynach górnych w pozycji leżącej, aby poprzez siad, czworaki i pozycję klęczną przejść do pozycji stojącej.
Każda złożona czynność ruchowa zawiera kombinację wielu prostych ruchów i kształtuje się w oparciu o poprzednie doświadczenia ruchowe. Prawidłowy rozwój czynności ruchowych stanowi podstawę do rozwijania kolejnych umiejętności.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.
Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko powinno mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy i akceptacji z prowadzącym ćwiczenia. Indywidualne podejście do dziecka daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych.
Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę

Co może niepokoić?
 • nadmiernie wygina główkę do tyłu,
 • układa się asymetrycznie – stale patrzy w jedną stronę,
 • ma mocno zaciśnięte piąstki i pręży nóżki,
 • nie „lubi leżeć na brzuchu”,
 • ma trudności z zasypianiem,
 • jest nadmiernie spokojne, bez kontaktu i zainteresowania twarzą (po 8 tyg.),
 • obserwujemy drżenia kończyn,
Do kogo adresowana?
 • zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego,
 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
 • zespoły genetyczne (np. Zespół Downa),
 • wcześniactwo,
 • choroby metaboliczne,
 • zaburzenia ortopedyczne(deformacje stóp, dysplazja stawu biodrowego),
 • rozszczep kręgosłupa,
 • asymetria ułożeniowa,
 • kręcz szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego,
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
 • inne.