Drodzy Pacjenci.

W celu umówienia się na spotkanie zapraszamy do zakładki WIZYTY.

Tam znajdują się numery kontaktowe do Terapeutów.

Joanna Guzikowska

Pedagog, Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią oraz studia magisterskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim. Edukację uzupełniła studiami podyplomowymi na kierunku Język Angielski w Nauczaniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym. 

Ponadto uzyskała certyfikat I stopnia "Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” oraz II stopnia "Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń Integracji Sensorycznej” wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej. 

Doświadczenie pedagogiczne uzupełnione zostało poprzez liczne szkolenia i warsztaty, m.in. certyfikowane szkolenie „Logorytmika – ruch, słuch, słowo”, warsztaty metodyczne Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”, warsztaty terapeutyczno – muzyczne „Zaczarowane triki na psotne smyki, stwórz w dzieciach cudowne nawyki”, szkolenie „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń na zdrowy kręgosłup”.

W swojej pracy zawodowej ma okazję pracować z dziećmi od 6 m.ż do wieku szkolnego,  zarówno w normie rozwojowej, jak i dotkniętymi różnymi zaburzeniami, m.in. z dziećmi z autyzmem, z zespołem Aspergera, czy też z zespołem Downa.